Our Team

Chief Executive Officer:

Iranshahi, Mehrdad – 

استاد گروه فارماکوگنوزی دانشکدۀ داروسازی مشهد

Chairman of the Board:

Khoshangosht, Mostafa

دکترای داروسازی از دانشکدۀ داروسازی مشهد

Board of Directors:

Iranshahi, Milad

Kasaeian, Jamal

Sattar, Zohre

دکتر میلاد ایرانشاهی

دکترای داروسازی از دانشکدۀ داروسازی مشهد، دانشجوی دکترای تخصصی فارماکوگنوزی دانشکدۀ داروسازی مشهد

دکتر جمال کسائیان

فارغ التحصیل دکترای بیوتکنولوژی دارویی از دانشکدۀ داروسازی مشهد

خانم مهندس زهره ستار

دانشجوی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی دانشکدۀ داروسازی مشهد

کارشناسان شرکت :

خانم مهندس اکرم طالقانی

کارشناس خدمات HPLC و آنالیز دارویی

خانم مهندس زارعین

Our Projects

:Our future products

β-carotene

Thymoquinone

Thymol

Carvacrol

در صورتی که نیاز به تولید مادۀ خالص طبیعی خاصی را در کشور احساس می کنید می توانید از طریق آدرس پست الکترونیک درج شده در بالای همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید. ما از نظرات ارزشمند شما بسیار استقبال می کنیم.

Our Goals

هدف اولیه ما در شرکت گل اکسیر پارس بی نیاز کردن کشور در زمینه رفرنس استانداردهای گیاهی می باشد. همچنین تولید برخی از فرآورده های دارویی با منشاء طبیعی در دستور کار شرکت قرار دارد.